Vítejte na internetových stránkách firmy Bohemia Music !

Naše spoleènost byla založena v roce 1990. Ve všech uvedených aktivitách se orientujeme na oblast tzv. vážné hudby.

Naše hlavní orientace je mimo jiné dána dlouholetou praxí všech našich spolupracovníkù, tj. hudebních režisérù, zvukových mistrù a
prodejcù v oboru tzv. vážné hudby. V prùbìhu desetileté existence firmy jsme natoèili cca 390 titulù na CD.

V pøípadì zájmu o podrobnìjší informace o aktivitách firmy Bohemia Music kliknìte na pøíslušnou klávesu, nebo se laskavì obrate na :

Bohemia Music s.r.o.
Pavel Nikl
Jelení kout 430
468 51 Smržovka

IÈO :      16188438
DIÈ :      CZ16188438
 
Email :  info@bohemiamusic.cz

Kontaktní osoba : Pavel Nikl      Tel.:

Všechna práva vyhrazena. Copyright (c) 2000 BM Bohemia Music s.r.o.
Pøipomínky, dotazy èi námìty posílejte na Webmaster

Poинtadlo.cz
lang
vodn strnka
Nahrvn hudby, vroba CD
Vydavatelstv
E-shop
Distribuce, seznam firem, katalog, ceny, novinky, registrace
Demo CD